Sdružení pro rozvoj turistického ruchu v Rokytnici nad Jizerou - Plán činnosti spolku na rok 2018
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Plán činnosti spolku
Plán činnosti spolku na rok 2018
Panoramatická kamera - 280.000,-
 • provoz panoramatické kamery - pronájem technologie a zajištění vysílání v rámci programu Panorama na ČT Sport. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Skibus - 600.000,-
 • výdaje na zajištění autobusové dopravy pro lyžaře v zimních měsících, kterou na základě objednávky zajišťuje společnost BUS Line a.s. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Slevový systém Rokytnice PLUS - 71.000,-
 • výdaje na provoz nového slevového systému Rokytnice PLUS, v rámci kterého je zajišťováno poskytování slev hostům ubytovaným u členů Spolku na principu karty hosta. Spolek se formou říspěvku podílí na financování této aktivity, kterou realizuje Spartak Rokytnice a.s.

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí - 70.000,-
 • příspěvek na úpravu a údržbu běžeckých tratí na území města Rokytnice nad Jizerou. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou provádí Spartak Rokytnice a.s., a kterou od roku 2016 financuje Město Rokytnice nad Jizerou.

Propagace Rokytnice PLUS - 80.000,-
 • výdaje spojené s propagací nového slevového systému Rokytnice PLUS - tisk propagačních materiálů, inzerce a prezentace v tisku, billboardy

Propagační materiály, reklama 72.000,-
 • tisk propagačních materiálů, inzerce a prezentace v tisku, na webových portálech, v rámci médií atd.

Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
 • příspěvek do fondu propagace Svazku města a obcí Krkonoše , který zajišťuje distribuci propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou na řadu zahraniční i tuzemských veletrhů cestovního ruchu a výstav.

Poptávkový koš - 29.000,-
 • úhrada nákladů na službu poptávkový koš, kterou zajišťuje Městské informační centrum

Provozní výdaje - 29.200,-
 • bankovní poplatky, vedení účetnictví, nájmy atd.

Tématické stezky - 40.000,-
 • Oprava některých informačních cedulí stávajících naučných stezek.

Publicita Spolku - 20.000,-
 • publicita Spolku formou podpory některých akcí pořádaných na území Rokytnice nad Jizerou

Rozpočet Spolku na rok 2018

Příjmy     Výdaje  
Členské příspěvky 2018 (všichni) 63.650,-   Panoramatická kamera
176.842,-
Příspěvek na služby  2018 (Spartak) 45.942,-
  Skibus 378.947,-
Příspěvek na služby 2018 (ostatní) 723.600,-   Slevový systém Rokytnice PLUS 44.842,-
      Příspěvek na úpravu běžeckých tratí 44.211,-
      Propagace Rokytnice PLUS 80.000,-
      Propagační materiál, reklama 72.000,-
      Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
      Poptávkový koš - MIC 29.000,-
      Provozní výdaje 29.200,-
      Tématické stezky, Oprava, Údržba 40.000,-
      Publicita Spolku 20.000,-
         
Příjmy Celkem 833.192,-   Výdaje celkem 933.192,-
Zústatek BU z roku 2017 100.000,- Bu    
Výdaje dle rozpočtu   V 933 192,00 Kč  
Náklady na služby v roce 2018   N 723 600,00 Kč N=V–Ss–U–Us–Bu–Po
Pohledávky    Po 0,00 Kč  
Členský příspěvek Spartak Rokytnice a.s. 2018   Us 23 450,00 Kč  
Členské příspěvky ostatních členů 2018   U 40 200,00 Kč  
Index nákladů = N/U   IN 18,00  
Členský příspěvek člena    U1    
Příspěvek člena na služby = U1*IN S    

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB