spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Plán činnosti spolku
Plán činnosti spolku na rok 2019
Panoramatická kamera - 280.000,-
  • provoz panoramatické kamery - pronájem technologie a zajištění vysílání v rámci programu Panorama na ČT Sport. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Skibus - 580.000,-
  • výdaje na zajištění autobusové dopravy pro lyžaře v zimních měsících, kterou na základě objednávky zajišťuje společnost BUS Line a.s. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí - 70.000,-
  • příspěvek na úpravu a údržbu běžeckých tratí na území města Rokytnice nad Jizerou. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou provádí Spartak Rokytnice a.s., a kterou od roku 2016 financuje Město Rokytnice nad Jizerou.
 
Slevový systém Rokytnice PLUS - 150.000,-
  • výdaje na provoz nového slevového systému Rokytnice PLUS, výdaje na nákup čipových karet hosta, propagační materiál Rokytnice PLUS a výdaje spojené s propagací slevového systému

Propagační materiály, reklama 40.000,-
  • tisk propagačních materiálů, inzerce a prezentace v tisku, na webových portálech, v rámci médií atd.

Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
  • příspěvek do fondu propagace Svazku města a obcí Krkonoše , který zajišťuje distribuci propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou na řadu zahraniční i tuzemských veletrhů cestovního ruchu a výstav.

Poptávkový koš - 23.500,-
  • úhrada nákladů na službu poptávkový koš, kterou zajišťuje Městské informační centrum

Provozní výdaje - 26.200,-
  • bankovní poplatky, vedení účetnictví, nájmy atd.

Tématické stezky - 10.000,-
  • Oprava některých informačních cedulí stávajících naučných stezek.

Publicita Spolku - 5.000,-
  • publicita Spolku formou podpory některých akcí pořádaných na území Rokytnice nad Jizerou

Rozpočet Spolku na rok 2019

Příjmy     Výdaje  
Členské příspěvky 2019 (všichni) 63.150,-   Panoramatická kamera
176.025,-
Příspěvek na služby  2019 (Spartak) 76.756,-
  Skibus 364.624,-
Příspěvek na služby 2019 (ostatní) 714.600,-   Příspěvek na úpravu běžeckých tratí 44.006,-
      Slevový systém Rokytnice PLUS 150.000,-
      Propagační materiál, reklama 40.000,-
      Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
      Poptávkový koš - MIC 23.500,-
      Provozní výdaje 26.200,-
      Tématické stezky, Oprava, Údržba 10.000,-
      Publicita Spolku 5.000,-
         
Příjmy Celkem 854.506,-   Výdaje celkem 857.506,-
Zústatek BU z roku 2018 3.000,- Bu    
Výdaje dle rozpočtu   V 857 506,00 Kč  
Náklady na služby v roce 2019   N 714 600,00 Kč N=V–Ss–U–Us–Bu–Po
Pohledávky    Po 0,00 Kč  
Členský příspěvek Spartak Rokytnice a.s. 2019   Us 23 450,00 Kč  
Členské příspěvky ostatních členů 2019   U 39 700,00 Kč  
Index nákladů = N/U   IN 18,00  
Členský příspěvek člena    U1    
Příspěvek člena na služby = U1*IN S    

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB