Přihlášení táborníci 2020

Termíny:

Letos (2020) pořádáme opět dva běhy v měsíci červenci.

  Termín
1. běh 4.7 - 18.7. 2020
2. běh 18.7. - 1.8. 2020

Cena

Cena tábora pro jeden běh je stanovena na  4 500 Kč, pro sourozence 4 300 Kč (za každého ze sourozenců).

Přihláška

Informace ohledně přihlášek na rok 2020 budou k dispozici v průběhu ledna. Podmínkou přihlášení dítěte je ukončený 1. ročník základní školy, nejstarší táborníci mohou být po  ukončení základní školy, tj. po 9. ročníku ZŠ. 

 

Vedoucí a personál 2020:

 

 

  1. běh 2. běh
Hlavní vedoucí Šmídová Markéta Šmídová Markéta
Programový vedoucí    
Děvčata

Kateřina Lukešová

a další

Eva Lehká

Lenka Smolová

Klára Hartychová

Iva Marková

a další ...

Kluci

Vítek Ježek 

Darek Bogdány

a další ...

Tonda Waldmann

Kuba  Ježek

Míra Večerník

a další ...

Zdravotnice Kubíčková Vlasta   
Hospodář Šmíd Radek Drábek Michal 
Kuchař Kubíček Zdeněk  Horák Jakub, Kubíček Zdeněk
Kuchař Třísková Tereza

Skřiváčková Petra

 

Oddílový vedoucí musí být plnoletý a mít zkušenost s prací na táboře. Zdravotnice musí být plnoletá a splňovat kvalifikační předpoklady předepsané příslušným zákonem (Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/200 Sb. § 10 a §11).

Přihlášení táborníci 2020:

  1. BĚH 2. BĚH
  kluci PŘIHL
holky PŘIHL 
kluci PŘIHL
holky PŘIHL
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.              
16.                
17.                
18.                
19.                 
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.              
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
33.                
34.                
35.                
36.                
37.                
38.                
39.                
40.          -------------------    -------------------  
   -----------------------------              
               
                 
                 
                 
                 
 

 

             

Z hygienických   a organizačních důvodů musíme regulovat počet chlapců/děvčat na táboře - nemůžeme mít více než 40 chlapců/děvčat na jednom běhu. 41. chlapec/děvče je zařazeno do náhradníků.