Do bezpiecznego poruszania się w górach trzeba bezwzględnie dotrzymywać kilka podstawowych reguł:

 • przy wychodzeniu, trzeba zadbać, by ktoś wiedział, o Twojej wycieczce z określeniem trasy oraz zakładanym czasie powrotu
 • jeśli zmienisz kierunek wycieczki, zgłoś ten fakt w miejscu, gdzie jesteś zakwaterowany lub pogotowiu górskiemu
 • bądź poinformowany o warunkach i stopniu trudności wyprawy
 • na wyprawy chodź co najmniej w grupie trzech osób
 • stwierdź prognozę pogody, nie lekceważ szybkich zmian pogody w górach
 • wyposaż się dostatecznie w odzież (grzebienie górskie są zdradliwe)
 • poruszaj się po oznakowanych szlakach turystycznych
 • nie przeceniaj swych sił i sprawności fizycznej
 • dostosuj się do znaków informacyjnych i ostrzegawczych
 • nie wchodź na miejsca, które są oznaczone jako pola lawinowe
 • stosuj się do poleceń pogotowia górskiego

Jak zachowywać się w górach:

 • chroń przyrodę górską, nie wyrzucaj odpadków, nie płosz zwierzyny, nie zrywaj kwiatów górskich, drzewek, krzewów, krzaków, nie rozpalaj ogniska, nie skracaj drogi, chodź tylko po wyznaczonych trasach i ścieżkach
 • przestrzegaj przepisy regulaminu dla zwierzających Karkonosze oraz odpowiednie rozporządzenia Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP).


W przypadku niebezpieczeństwa lub zagrożenia wzywaj Pogotowie Górskie /Horská Služba/!