spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Příjmy Spolku
Příjmy Spolku
Členské příspěvky
  • Pevně stanovená roční sazba.
  • Výši ročního členského příspěvku schvaluje valná hromada Spolku a to v závislosti na druhu podnikání a velikosti jednotlivých členů.
 
Členské příspěvky na služby, které Spolek poskytuje svým členům
  • Pohyblivá částka – závisí na rozsahu aktivit a služeb poskytovaných Spolkem svým členům v daném roce.
  • Vypočítává se pomocí indexu nákladů a základem pro výpočet je roční členský příspěvek (výše úhrady člena tak rovněž závisí na jeho velikosti).
 
Dotace, sponzorské dary
  • Dotace z veřejných zdrojů, grantové podpory, příspěvky státních fondů.
  • Sponzorské dary.
 
Ostatní
  • Například příjmy z reklamy.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB