spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Důvody ke vzniku Spolku
Důvody ke vzniku Spolku
  • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je nezbytným předpokladem pro další rozvoj cestovního ruchu ve městě.
  • Snaha o udržení konkurence schopnosti Rokytnice nad Jizerou jako turistického střediska s ohledem na zimní i letní sezonu.
  • Snaha vytvořit samostatnou organizaci, která by v oblasti cestovního ruchu jasnými pravidly zastřešovala spolupráci mezi městem a podnikatelskými subjekty a mezi podnikatelskými subjekty vůbec, a která by jasně stanovila pravidla pro sdružování finančních prostředků a zároveň poskytla sdružovatelům dostatečnou kontrolu nad použitím těchto finančních prostředků a umožnila jejich spolurozhodování o použití těchto finančních prostředků.

Spolek pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou

Spolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou sdružuje fyzické a právnické osoby, které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu či mají zájem podporovat a koordinovat rozvoj cestovního ruchu ve Městě Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí, jakož i v celém turistickém regionu Krkonoše.

Hned na počátku příprav založení Spolku bylo řečeno, že tento spolek by měl být neziskového charakteru a členství v něm by mělo být dobrovolné. Zájem vstoupit do spolku by však měl mít každý, kdo nějakým způsobem profituje z cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí, neboť hlavním cílem spolku je podporovat a dále rozvíjet cestovní ruch v Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí a také financovat aktivity a projekty, které tomuto hlavnímu cíli Spolku napomáhají. Skutečný smysl Spolku se tak ukáže ve chvíli, kdy členská základna bude dostatečně široká a Spolek si bude moct dovolit realizovat i větší projekty a tím pádem i více podporovat rozvoj cestovního ruchu ve městě.

Rádi bychom touto cestou oslovily všechny podnikatele (velké i malé, fyzické osoby i právnické osoby), kteří se ztotožňují s uvedenými cíli Spolku, a kteří mají zájem na tom, aby se v Rokytnici nad Jizerou smysluplně a koncepčně rozvíjel cestovní ruch nejenom v zimních měsících, ale především v létě, a vyzvali je k připojení se a k další spolupráci.

Spolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou byl založeno v rámci projektu města Rokytnice nad Jizerou „Založení společného sdružení města a podnikatelských subjektů pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“, na který město získalo dotaci ve výši 75% v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu, opatření 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu.


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB