spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Cíl činnosti Spolku
Cíl činnosti Spolku
 • iniciace a podpora provozu skibusu, provozu panoramatické kamery, a provozu informačního střediska pro potřebu členů Spolku
 • propagace a prezentace turistické oblasti Rokytnice nad Jizerou pro potřeby členů Spolku
 • výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb cestovního ruchu, mezi členy Spolku
 • vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členům Spolku
 • další činnosti napomáhající členům Spolku při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu
 • pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících cestovní ruch a jeho rozvoj
 • příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů cestovního ruchu pro potřeby členů Spolku
 • zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich poskytování členům sdružení
 • rozvoj a údržba turistické infrastruktury
 • podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo Spolek v souladu s cíli Spolku a v zájmu rozvoje cestovního ruchu, kultury, tělovýchovy, sportu a vzdělávání
 • cílem činnosti Spolku je také vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování činností uvedených v předchozích bodech
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB