spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Valná hromada Spolku
  • Nejvyšší orgán Spolku (všichni členové)

Valná hromada schvaluje zejména:

  • rozpočet Spolku, plán činnosti a rozsah služeb, které Spolek poskytuje svým členům, výši příspěvku na úhradu těchto služeb pro jednotlivé členy
  • klíč pro stanovení ročních členských příspěvků
  • počet členů rady a klíč pro poměrné zastoupení jednotlivých zájmových skupin členů Spolku v radě
  • volí a odvolává členy rady
  • schvaluje stanovy Spolku a jejich změny
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB