spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rada Spolku
  • Nejvyšší výkonný orgán Spolku

Klíč pro složení rady rada Spolku má 7 členů, z toho: 
  město Petr Kadavý
lyžařské vleky
Ing. Jiří Krtička 
ubytovatelé Petr Holan
ubytovatelé Michal Hák
ubytovatelé Petr Štens
restauratéři Pavel Hásek
obchody + půjčovny Milan Pech

Rada Spolku mimo jiné:

  • z řad svých členů volí předsedu a místopředsedu Spolku
  • zajišťuje výkon rozhodnutí valné hromady, řídí činnost Spolku v souladu s rozpočtem, s plánem činnosti a s usneseními valné hromady
  • připravuje podklady pro jednání valné hromady (jednací řád, volební řád, zprávu o činnosti, návrh rozpočtu, plán činnosti, klíč pro stanovení členských příspěvků, atd.)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB