spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Plán činnosti spolku
Plán činnosti spolku na rok 2020
Panoramatická kamera - 280.000,-
  • provoz panoramatické kamery - pronájem technologie a zajištění vysílání v rámci programu Panorama na ČT Sport. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Skibus - 600.000,-
  • výdaje na zajištění autobusové dopravy pro lyžaře v zimních měsících, kterou na základě objednávky zajišťuje společnost BUS Line a.s. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí - 70.000,-
  • příspěvek na úpravu a údržbu běžeckých tratí na území města Rokytnice nad Jizerou. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou na své náklady provádí Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s městem Harrachov.
 
Slevový systém Rokytnice PLUS - 88.000,-
  • výdaje na provoz nového slevového systému Rokytnice PLUS, propagační materiál Rokytnice PLUS a výdaje spojené s propagací slevového systému

Propagační materiály, reklama 73.000,-
  • tisk propagačních materiálů, inzerce a prezentace v tisku, na webových portálech, v rámci médií atd.

Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
  • příspěvek do fondu propagace Svazku města a obcí Krkonoše , který zajišťuje distribuci propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou na řadu zahraniční i tuzemských veletrhů cestovního ruchu a výstav.

Poptávkový koš - 24.000,-
  • úhrada nákladů na službu poptávkový koš, kterou zajišťuje Městské informační centrum

Provozní výdaje - 40.300,-
  • bankovní poplatky, vedení účetnictví, nájmy atd.. Položka obsahuje i případnou rezervu na úhradu neočekávaných výdajů – platba daní a poplatků.

Tématické stezky - 15.000,-
  • Oprava některých informačních cedulí stávajících naučných stezek.

Publicita Spolku - 10.000,-
  • publicita Spolku formou podpory některých akcí pořádaných na území Rokytnice nad Jizerou

Rozpočet Spolku na rok 2020

Příjmy     Výdaje  
Členské příspěvky 2020 (všichni) 62.550,-   Panoramatická kamera
175.028,-
Příspěvek na služby  2020 (Spartak) 92.188,-
  Skibus 375.060,-
Příspěvek na služby 2020 (ostatní) 703.800,-   Příspěvek na úpravu běžeckých tratí 70.000,-
      Slevový systém Rokytnice PLUS 88.000,-
      Propagační materiál, reklama 73.000,-
      Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
      Poptávkový koš - MIC 24.000,-
      Provozní výdaje 40.300,-
      Tématické stezky, Oprava, Údržba 15.000,-
      Publicita Spolku 10.000,-
         
Příjmy Celkem 858.538,-   Výdaje celkem 888.538,-
Zústatek BU z roku 2019 30.000,- Bu    
Výdaje dle rozpočtu   V 888 538,00 Kč  
Náklady na služby v roce 2020   N 714 600,00 Kč N=V–Ss–U–Us–Bu–Po
Pohledávky    Po 0,00 Kč  
Členský příspěvek Spartak Rokytnice a.s. 2020   Us 23 450,00 Kč  
Členské příspěvky ostatních členů 2020   U 39 100,00 Kč  
Index nákladů = N/U   IN 18,00  
Členský příspěvek člena    U1    
Příspěvek člena na služby = U1*IN S    

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB