spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Plán činnosti spolku
Plán činnosti spolku na rok 2022
Panoramatická kamera - 280.000,-
  • provoz panoramatické kamery - pronájem technologie a zajištění vysílání v rámci programu Panorama na ČT Sport. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Skibus - 600.000,-
  • výdaje na zajištění autobusové dopravy pro lyžaře v zimních měsících, kterou na základě objednávky zajišťuje společnost BUS Line a.s. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí - 60.000,-
  • příspěvek na úpravu a údržbu běžeckých tratí na území města Rokytnice nad Jizerou. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou na své náklady provádí Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s městem Harrachov.
 
Slevový systém Rokytnice PLUS - 90.000,-
  • výdaje na provoz slevového systému Rokytnice PLUS, propagační materiál a výdaje spojené propagací slevového systému.

Propagační materiály, reklama 62.500,-
  • tisk propagačních materiálů, inzerce a prezentace v tisku, na webových portálech, v rámci médií atd.

Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
  • příspěvek do fondu propagace Svazku města a obcí Krkonoše , který zajišťuje distribuci propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou na řadu zahraniční i tuzemských veletrhů cestovního ruchu a výstav.

Poptávkový koš - 21.000,-
  • úhrada nákladů na službu poptávkový koš, kterou zajišťuje Městské informační centrum

Provozní výdaje - 40.450,-
  • bankovní poplatky, vedení účetnictví, nájmy atd.. Položka obsahuje i případnou rezervu na úhradu neočekávaných výdajů – platba daní a poplatků.

Tématické stezky - 20.000,-
  • Oprava některých informačních cedulí stávajících naučných stezek.

Publicita Spolku - 5.000,-

  • Publicita Spolku formou podpory některých akcí pořádaných na území Rokytnice nad Jizerou.


Rozpočet Spolku na rok 2022

Příjmy     Výdaje  
Členské příspěvky 2022 (všichni) 60.900,-   Panoramatická kamera
172.184,-
Příspěvek na služby  2022 (Spartak) 83.249,-
  Skibus 368.966,-
Příspěvek na služby 2022 (ostatní) 674.100,-   Příspěvek na úpravu běžeckých tratí 60.000,-
      Slevový systém Rokytnice PLUS 90.000,-
      Propagační materiál, reklama 62.500,-
      Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
      Poptávkový koš - MIC 21.000,-
      Provozní výdaje 40.450,-
      Tématické stezky, Oprava, Údržba 20.000,-
      Publicita Spolku
5.000,-
         
Příjmy Celkem 818.249,-   Výdaje celkem 858.249,-
Zústatek BU z roku 2021 40.000,- Bu    
Výdaje dle rozpočtu 2022     858 249,00 Kč  
Náklady na služby v roce 2022   N 674 100,00 Kč N=V–Ss–U–Us–Bu–Po
Pohledávky    Po 0,00 Kč  
Členský příspěvek Spartak Rokytnice a.s. 2022   Us 23 450,00 Kč  
Členské příspěvky ostatních členů 2022   U 37 450,00 Kč  
Index nákladů = N/U   IN 18,00  
Členský příspěvek člena    U1    
Příspěvek člena na služby = U1*IN S    

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB