spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavní strana arrow Plán činnosti spolku
Plán činnosti spolku na rok 2021
Panoramatická kamera - 280.000,-
 • provoz panoramatické kamery - pronájem technologie a zajištění vysílání v rámci programu Panorama na ČT Sport. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s.

Skibus - 0,-
 • výdaje na zajištění autobusové dopravy pro lyžaře v zimních měsících, kterou na základě objednávky zajišťuje společnost BUS Line a.s. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou přímo objednává a financuje Spartak Rokytnice a.s. – v roce 2021 nebyla tato
  služba vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID 19 realizována

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí - 30.000,-
 • příspěvek na úpravu a údržbu běžeckých tratí na území města Rokytnice nad Jizerou. Spolek se formou příspěvku podílí na financování této aktivity, kterou na své náklady provádí Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s městem Harrachov.
 
Slevový systém Rokytnice PLUS - 60.000,-
 • výdaje na provoz slevového systému Rokytnice PLUS, propagační materiál a výdaje spojené propagací slevového systému.

Propagační materiály, reklama 27.000,-
 • tisk propagačních materiálů, inzerce a prezentace v tisku, na webových portálech, v rámci médií atd.

Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
 • příspěvek do fondu propagace Svazku města a obcí Krkonoše , který zajišťuje distribuci propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou na řadu zahraniční i tuzemských veletrhů cestovního ruchu a výstav.

Poptávkový koš - 24.000,-
 • úhrada nákladů na službu poptávkový koš, kterou zajišťuje Městské informační centrum

Provozní výdaje - 28.050,-
 • bankovní poplatky, vedení účetnictví, nájmy atd.. Položka obsahuje i případnou rezervu na úhradu neočekávaných výdajů – platba daní a poplatků.

Tématické stezky - 5.000,-
 • Oprava některých informačních cedulí stávajících naučných stezek.


Rozpočet Spolku na rok 2021 - změna č.1

Příjmy     Výdaje  
Členské příspěvky 2021 (všichni) 62.700,-   Panoramatická kamera
175.279,-
Příspěvek na služby  2021 (Spartak) 12.529,-
  Skibus 0,-
Příspěvek na služby 2021 (ostatní) 196.250,-   Příspěvek na úpravu běžeckých tratí 30.000,-
      Slevový systém Rokytnice PLUS 60.000,-
      Propagační materiál, reklama 27.000,-
      Fond propagace SMO Krkonoše 18.150,-
      Poptávkový koš - MIC 24.000,-
      Provozní výdaje 28.050,-
      Tématické stezky, Oprava, Údržba 5.000,-
      Publicita Spolku
0,-
         
Příjmy Celkem 271.479,-   Výdaje celkem 367.479,-
Zústatek BU z roku 2020 96.000,- Bu    
Výdaje dle rozpočtu 2021
    367 479,00 Kč  
Náklady na služby v roce 2021   N 196 250,00 Kč N=V–Ss–U–Us–Bu–Po
Pohledávky    Po 0,00 Kč  
Členský příspěvek Spartak Rokytnice a.s. 2021   Us 23 450,00 Kč  
Členské příspěvky ostatních členů 2021   U 39 250,00 Kč  
Index nákladů = N/U   IN 5,00  
Členský příspěvek člena    U1    
Příspěvek člena na služby = U1*IN S    

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB