logo-sdruzeni

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou sdružuje fyzické a právnické osoby, které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu či mají zájem podporovat a koordinovat rozvoj cestovního ruchu ve Městě Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí, jakož i v celém turistickém regionu Krkonoše.

Hned na počátku příprav založení sdružení bylo řečeno, že toto sdružení by mělo být neziskového charakteru a členství v něm by mělo být dobrovolné. Zájem vstoupit do sdružení by však měl mít každý, kdo nějakým způsobem profituje z cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí, neboť hlavním cílem sdružení je podporovat a dále rozvíjet cestovní ruch v Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí a také financovat aktivity a projekty, které tomuto hlavnímu cíli sdružení napomáhají. Skutečný smysl sdružení se tak ukáže ve chvíli, kdy členská základna bude dostatečně široká a sdružení si bude moct dovolit realizovat i větší projekty a tím pádem i více podporovat rozvoj cestovního ruchu ve městě.

Rádi bychom touto cestou oslovily všechny podnikatele (velké i malé, fyzické osoby i právnické osoby), kteří se ztotožňují s uvedenými cíli sdružení, a kteří mají zájem na tom, aby se v Rokytnici nad Jizerou smysluplně a koncepčně rozvíjel cestovní ruch nejenom v zimních měsících, ale především v létě, a vyzvali je k připojení se ke sdružení a k další spolupráci.

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou bylo založeno v rámci projektu města Rokytnice nad Jizerou „Založení společného sdružení města a podnikatelských subjektů pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“, na který město získalo dotaci ve výši 75% v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu, opatření 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu.

Kontakty:

Více informací (stanovy, důvody vzniku, přihlášku atp.) naleznete na www.rokytnice.com/sdruzeni

.BodegaBest jordan Sneakers | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp