Zřícenina hradu Nístějka (8 km)

Rozsáhlá a působivá zřícenina málo známého gotického hradu na skalnatém výběžku nad Jizerou u Hradska (470 m.n.m.). Založen byl pravděpodobně v první pol. 14. století rodem Valdštejnů a první zmiňky jsou již z roku 1369. V roce 1390 přešel spolu s osadou Vysoké do majetku Vartemberků a později Jenštejnů. Kolem roku 1460 byl hrad po krátkém držení králem Jiřím z Poděbrad připojen k Navarovu. Na konci 15. stol. byl hrad zcela zničen archeologicky doloženým požárem a r. 1519 se hrad uvádí jako pustý. Keramické nálezy však dokládají lidskou přítomnost ještě v 17. stol. Dochovalo se zde mohutné zdivo a zbytky sklepů.

Při dalším archeologickém zkoumání pozůstatků hradu byly nalezeny zbytky výjimečně rozsáhlé pece – od ní je odvozováno i jméno hradu (ve staré češtině se pro ústí pece užívalo názvu nístěj, ta na hradě ve 14.stol. skutečně byla). Část vykopávek je vystavena ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou.


Zřícenina hradu Návarov (16 km)

Zřícenina se nachází směrem na Vysoké nad Jizerou a Držkov. Hrad býval středem rozsáhlého panství, které sahalo hluboko do nitra Jizerských hor a přístup k němu byl možný jen z jižní strany. Hrad byl založen pravděpodobně ve 14. století a od roku 1380 patřil Jindřichu z Valdštejna. Roku 1643 Návarov oblehli Švédové a zmocnili se jej. Teprve po několika měsících se podařilo císařskému vojsku hrad znovu obsadit. Aby se opět nestal opěrným bodem nepřátel, byl na rozkaz pražských místodržících roku 1644 pobořen. Do dnešních dnů se dochovaly hlavně mohutné ruiny bývalého věžovitého paláce, část štítové zdi s neporušenou krajní baštou, zbytky zdí a stopy po sklepeních.
Podle pověsti uprchla dcera frýdlantského pána z rodného domu se svým milým, protože ji otec chtěl provdat za bohatého šlechtice. Frýdlantský pán po letech zabloudil na lovu v divokých lesích a náhoda jej zavedla do malého hradu nad řekou, kde poprosil o jídlo a pití. Paní domu mu s omluvou, že žijí chudě a skromně, nabídla z hrnku hrachovou kaši, kterou právě navařila svému synkovi. Starý rytíř v ní poznal svou dceru a šťasten se smířil s ní i jejím mužem. Na památku shledání dostal hrad jméno Návarov podle navařené kaše, návary.


Zřícenina hradu Štěpanice (21 km)

Tato veřejnosti volně přístupná zřícenina hradu se nachází nedaleko Horních Štěpanic. Hrad byl založen v období přelomu 13. - 14. století rodem Valdštejnů. Původně zde sloužil jako správní centrum.


Skalní hrad Vranov - Pantheon (35 km)

Tato slavná skalní zřícenina hradu se nachází na Vranovském hřebenu při pravém břehu Jizery. Byl postaven na přelomu 14. - 15. století a sloužil na obranu proti Husitům. Svou délkou bezmála 400m platí za nejdelší a nejkomlikovanější skalní hrad v České republice. Poblíž Pantheonu můžete nalézt skalní město Drábovna (nálezy osídlení již z mladší doby kamenné), hrad Drábovnu, Boučkův statek či hrad Frýdštejn ze 14. století.


Hrad Rotštejn (36 km)

Skalní hrad Rotštejn se nachází v malebné krajině Českého ráje. Okolí je jako stvořené na procházky. Z hradu se dochovaly některé zdi a skalní tesané světničky a chodby.


Hrad Frýdštejn (37 km)

Tato hojně navštěvovaná zřícenina se nachází nedaleko Malé Skály a její nejzachovalejší a zároveň nejdominantnější  částí je hradní věž. Hrad jste mohli spatřit i v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Hrad se nachází v blízkosti skalního hradu Pantheon.


Hrad Pecka (38 km)

Hrad Pecka je nazýván Perlou Podkrkonoší. Nachází se přímo ve středu tohoto nádherného kraje. Z hradní vyhlídky je v plné kráse vidět centrální masív Krkonoš se Sněžkou a Černou horou, západním směrem nad městem Nová Paka se rýsují vrchy Kumburk a Bradlec s ruinami středověkých hradů, vpravo od nich Tábor s poutním kostelíkem, jihovýchodně pak 671 metrů vysoká Zvičina – nejvyšší bod regionu.

Dějiny hradu

První písemná zmínka o hradu Pecka je z roku 1322. Jako jeho majitel je uváděn Budivoj z Pecky. Hrad sloužil původně k ochraně zemské hranice a zlatých dolů u obce Stupná, kde se těžilo po celý středověk. Měl dvě obranné věže propojené hradební zdí a jeden obytný palác v jižní části nádvoří. Kolem hradu byl vyhlouben příkop, takže přístup byl možný pouze přes padací most.

Od konce 15. století usilovali majitelé hradu o další rozšiřování obytných částí – zpočátku, za vladyků Hořických z Hořic, ještě v gotickém stylu, od druhé poloviny 16. století, za Škopků z Bílých Otradovic byla postupně realizována celková renesanční přestavba. Úpravou interiéru ji na začátku 17. století završil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Na místě dřívějšího strohého hradu nyní stálo krásné panské sídlo se čtyřmi obytnými paláci, které byly vystavěny kolem obdélníkového nádvoří a z vnitřní i vnější strany zdobeny sgrafity a malovanými erby rodu Škopků a Harantů.

Po tragické smrti Kryštofa Haranta na staroměstském popravišti v červnu 1621 získal Pecku Albrecht z Valdštejna, který zámek po ročním držení daroval řádu kartuziánů z Valdic u Jičína. Ti Pecku po více než sto padesát let využívali pouze jako letní sídlo. Téměř neobývaný zámek postupně chátral. Za jeho slávou udělal definitivní tečku rozsáhlý požár v roce1830.

Následovalo úředně posvěcené rozebírání zdiva, které trvalo až do roku 1921, kdy ruiny zámku získala do svého vlastnictví obec Pecka. Právě obyvatelé městečka se zasloužili alespoň o částečnou rekonstrukci objektu. Vzepřeli se rozhodnutí tehdejšího památkového úřadu, který doporučoval, aby si hrad zachoval ráz zříceniny, a za pomoci státních subvencí i vlastních prostředků a práce opravili západní, Harantovský palác. Jako turistický objekt s prohlídkovou trasou slouží hrad od roku 1968.


Zřícenina hradu Bradlec (40 km)

Zřícenina hradu Bradlece se tyčí na stejnojmenném zalesněném kopci nad obcemi Újezdec a Bradlecká Lhota. Byl založen již v počátku 14. století. Dle pověsti se zde prý nachází tajná chodba spojující hrad s bývalou tvrzí v Železnici v jejíž prostorách je údajně ukryt dávný poklad. Hrad je celoročně přístupný a výlet sem lze spojit i s návštěvou zříceniny hradu Kumburk (6 km) i hradu Pecka (17,7 km).


Zřícenina hradu Kumburk (41 km)

Tato turisty uznávaná gotická zřícenina se nachází nedaleko Nové Paky asi 13 km od hradu Pecka v nadmořské výšce 642 m. Hrad byl založen pravděpodobně na přelomu 13. - 14. století rodem Hronoviců, kteří zdejší oblast osídlovali již kolem poloviny 13. století. Hrad je opředen mnoha zajímavými pověstmi a příběhy. Je celoročně zdarma přístupný a jeho poloha naskýtá i výhled do malebné krajiny Novopacka.