kostel-high

Rokytnice nad Jizerou - kostel sv. Michala

Tato pozdně barokní stavba vznikla na místě původního dřevěného protestanského kostelíka, který byl postaven již v roce 1598. Roku 1752 vydal hrabě Ernst Qvido Harrach základní dekrety povolující stavbu kostela. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen v roce 1753 dle projektu neznámého vídeňského architekta. Kostel byl dostavěn v roce 1758, na věž byly vytaženy zvony a instalovány hodiny od neznámého pražského hodináře, který je sestrojil roku 1746. V roce 1759 byl na věž kostela posazen kříž a kostel byl slavnostně vysvěcen.

V 80. letech 19. století byla provedena celková rekonstrukce kostela. Byla opravena střecha, vybudováno nové schodiště, dřevěná okna byla nahrazena kovovými, postaveno nové schodiště před hlavním vchodem a byla provedena celková restaurace interiéru kostela. Celkové náklady na rekonstrukci kostela činily 23.000 zlatých, z čehož hrabě Harrach uhradil 7.364 zlatých, obec 6.530 zlatých a věřící 7.000 zlatých. Poslední úpravy kostela byly provedeny v roce 1996, byla opravena střecha a restaurovány vnitřní malby v celkové hodnotě 300.000.- Kč, poté byl kostel znovu vysvěcen. Kostel se pyšní slunečníma hodinama, které byly roku 1970 renovovány.

Rokytnické kapličky

Jedna z pěti rokytnických kapliček se nachází na Kostelním kopci. Roku 1724 zde byla postavena dřevěná kaplička a roku 1768 zbourána a nahrazena kaplí zděnou. Zdejší místo bylo v minulosti vybráno na stavbu náměstí, ale to se neuskutečnilo a náměstí vzniklo v Dolní Rokytnici nad Jizerou.

Druhou kapličku najdete v blízkosti fotbalového hřiště v Horní Rokytnici. Proslavila se především tím, že se u ní natáčely některé scény z filmu Krakonoš a lyžníci.

Na třetí a čtvrtou kapličku narazíte, když půjdete po letní straně k Domovu důchodců.

Pátou a poslední rokytnickou kapličku najdete ve Františkově poblíž Pensionu U Hásků.

Odkazy:

Fotogalerie