dvoracky-boudy-high

Startem bude kaplička na Kostelním vrchu, odkud se vydáte směrem k Hornímu náměstí. Po asi 300m se napojíte na zelenou, která vás povede vzhůru až na rozcestí Pod Packými boudami, kde uhnete na žlutou. Žlutá trasa vás pak povede přes Packé boudy na známé rozcestí Ručičky. Z Ručiček se dál vydáte po zelené až na Dvoračky. Ze Dvoraček pak půjdete žlutě značenou údolní stezkou až na Horní náměstí