spartak-clanek

Největším zájmovým sdružením ve městě je TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou s 1133 členy, 35 % všech obyvatel.

Pro svou činnost mají k dispozici sportovní halu, volejbalový areál, tenisové kurty, kuželnu, rekonstruované fotbalové travnaté hřiště. Dobré podmínky pro tréninky lyžařů poskytuje areál Horní Domky.

V červnu 2006 vznikla vedle TJ jako samostatný subjekt akciová společnost Spartak Rokytnice nad Jizerou, která vlastní a provozuje také lyžařské areály Horní Domky a Studenov. Tělovýchovná jednota se tak může plně věnovat sportovní činnosti. Všech 11 oddílů má vlastní webové stránky, na kterých aktuálně zveřejňují zprávy o své činnosti.

Historie

I když již v roce 1893 začal v Rokytnici nad Jizerou truhlář Povliček vyrábět jedny z prvních lyží, lyžařský klub založili němečtí lyžaři teprve v roce 1908. První závody, a to ve skoku na lyžích, se v Rokytnici nad Jizerou konaly v roce 1913. O českém spolkovém životě nebylo v kronikách města až do roku 1946 nikdy nic zaznamenáno. Až 13. března 1946 se konala ustavující schůze jednoty Sokol a již 5. dubna při ní vznikl fotbalový klub.

Nový spolek byl nazván Sportovní klub Rokytnice nad Jizerou. Ten brzy sdružoval i další odbory – lyžařský, hokejový, plavecký, házené, stolní tenis, šachy. Fotbaloví nadšenci začali budovat své hřiště. 7. ledna 1947 pořádala Sokolská jednota v Rokytnici nad Jizerou první lyžařské závody Sokolské župy Krkonošské.

Rok 1948 a „činnost" Akčních výborů se nevyhnuly ani historii krkonošského městečka. 20 členů sokolské tělovýchovné organizace bylo vyškrtnuto a starosta Sokola musel do osmačtyřiceti hodin opustit Rokytnici nad Jizerou.

V národním podniku Křižík je ustavena Dělnická tělovýchovná organizace. Bylo rozhodnuto o sloučení TJ Sokol s DTJ, společný název pro obě sloučené jednoty zněl TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou. Psal se rok 1952. Rok 1954 položil základ vzniku dnešního lyžařského areálu Horní Domky. Byl postaven původní vlek s kapacitou 60 lyžařů za hodinu. Tj Spartak zůstala až do dnešní doby jedinou sportovní organizací v obci a sdružuje všechna sportovní odvětví.