vyhlidka 01

Po kolaudaci a slavnostním otevření je nový vyhlídkový lesopark na vrchu Stráž zpřístupněn veřejnosti.

Nese název HLÍDKA NA STRÁŽI a samotné vyhlídky znázorňují postavy ze znaku města Rokytnice nad Jizerou. Lehké stavby ze dřeva a oceli přibližují návštěvníkům nejen perspektivu vzdálených horských hřebenů, ale také intimitu lesního prostředí.

Lesopark je doplněn novými odpočinkovými místy.

LIŠKA, MEDVĚD, OVCE a HORNÍK vám ukáží úchvatné pohledy na město, okolí i život v lese a nabídnou nevšední zážitek při jejich zdolání.

Jsou přístupné zcela zdarma.

Detailní informace o celém projektu a zajímavé příběhy jednotlivých vyhlídek najdete v přiložené zprávě a na www.hlidkanastrazi.cz.

Vyhlidka 01
Vyhlidka 02
Vyhlidka 03
Vyhlidka 04
Vyhlidka 05
Vyhlidka 06
Vyhlidka 07
Vyhlidka 08
Planek 1
Planek 2

Popis projektu

Na Rokytnici nad Jizerou nově dohlíží čtyřčlenná skupina strážců, postav ze znaku města, kteří jsou na Hlídce na Stráži. Po více jak 7 letech od zahájení příprav byl dokončen vyhlídkový lesopark nad městem na vrchu Stráž. Podobu vyhlídek navrhli architekti z libereckého studia Mjölk.

Příběh projektu Hlídek na Stráži se začal psát v roce 2014. Architekti ze studia Mjölk navrhli sérii drobných zastavení na vrchu Stráž, který je součástí hřebene, vlnícího se nad Rokytnicí. Jeho západní konec klesá k divokým vodám řeky Jizery a na východ pokračuje Sachrovým a Vlčím hřebenem až na bájnou horu Kotel. Vrch Stráž (Strážník) byl jedním z míst, kde se při vpádu nepřátelských vojsk posílali za pomoci ohně signály o nepříteli překračujícím hranici naší země. Kouřový signál pak přejímaly další hlídky na Kozákově a hlouběji v Čechách.

Rokytnice nad Jizerou má dnes nové hlídače. Koncept projektu se zrodil z původního záměru obce postavit na vrcholu klasickou rozhlednu. Morfologie kopce se však ukázala nevhodná pro stavbu vyhlídkové věže a jako vhodnější se jevilo navrhnout několika zastavení na skalách, které vrchol kopce lemují. Vyhlídky jsou umístěny v různých prostředích a nabízejí pestré výhledy do okolní krajiny, stromů, či borůvčí. Přibližují návštěvníkům nejen perspektivu vzdálených horských hřebenů, ale také intimitu lesního prostředí. Inspirací pro lehké stavby ze dřeva a oceli byly postavy ze znaku města Rokytnice nad Jizerou.

Na město dohlíží na skalách Strážníku čtyři patroni, symbolizující čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – Hlídka na Stráži.

Vyhlídkový lesopark Hlídka na Stráži je součástí projektu s názvem „Česko-polská Hřebenovka – západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše“. V polském partnerském městě Piechowice vznikla vyhlídková plošina „Złoty Widok“ (Zlatá vyhlídka), ze které je výhled na Krkonoše z druhé strany, než jaký nabízí Hlídka na Stráži.

  • HLÍDKA NA STRÁŽI – Rokytnice nad Jizerou
  • Investor: město Rokytnice nad Jizerou
  • Dotační podpora: Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020
  • Architekt: Mjölk architekti
  • Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.
  • Zde naleznete podrobnější informace o projektu: www.hlidkanastrazi.cz
  • Odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cahokeroso