Wojcieszów

Rokytnice nad Jizerou - Na jaře letošního roku tomu budou čtyři roky, co na rokytnickou radnici přišel dopis starosty polského města Wojcieszów (Vojtěšov) Slawomira Maciejczyka s nabídkou navázání spolupráce v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce.

O týden později se tu poprvé představitelé obou měst sešli, navrhli si prioritní cíle spolupráce a začali pracovat na prvním společném projektu s názvem „Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí – příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic.“ Během dalšího období (trvalo rok a půl) byl projekt připravený pro podání. Bohužel pro velkou vzdálenost obou měst a malou provázanost „měkkých a investičních aktivit projektu“ nebyl komisí vyhodnocený jako úspěšný.

V následujícím období se představitelé obou měst shodli na rozvíjení další spolupráce, a to především na poli kulturním – setkávání se na různých společenských akcích – jako jsou Dny Wojcieszowa nebo rokytnický „Pašeráckej vejkend". Tedy na takzvaných „zrcadlových projektech,“ kdy jeden projekt navazuje na druhý. Stalo se tedy, že v posledních dvou letech měli rokytničtí hasiči a děti ze základní školy možnost vycestovat do Wojcieszowa a účastnit se jejich městských slavností. O tom, že na oplátku u nás hostovaly wojcieszowské děti a wojcieszowské „bábinky“ na Vánočních trzích, jste se měli možnost již dočíst a také na vlastní oči přesvědčit. Projekt s názvem „Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma“ bude mít ještě únorové pokračování v „Pašeráckým vejkendě“. A i na ten jste samozřejmě také zváni!

Ale čas a plány od Vánoc pokročily... Do Rokytnice přijel starosta Slawomir Maciejczyk spolu se sekretářkou Annou L. Roznickou představit nám plány na letošní Wojcieszowské dny. Aby byl projekt i po několika letech inovativní, dali mu nálepku „hudební." Pozvánku a prostor tedy dostávají všichni rokytničtí hudebníci. Tímto tedy vyzýváme všechny zájemce o aktivní hudební účast na Wojcieszowských dnech. Nechť se nám na radnici přihlásí ti, kteří mají o vystoupení ve Wojcieszowě zájem! Pozvání platí také pro spolky a zájmové kroužky. Budeme rádi, když se přihlásí a zúčastní myslivci i rybáři, ale také dětské a dospělácké zájmové kroužky např. mažoretky, kurz kytaristů, modeláři, šičky patchworku nebo dámy z kurzu tiffany, tanečníci a tanečnice z kroužku country tanců a cvičenky z hodin aerobiku!

V budoucnu bychom chtěli udržet a dál rozvíjet započatou spolupráci. Podporovat setkávání jednotlivých spolků, zájmových kroužků a občanů, tak aby se měla možnost zapojit co největší škála obyvatel Rokytnice i Wojcieszowa.

Blanka Kučerová, Úsek finanční a cestovního ruchu Rokytnice nad Jizerou, www.rokytnice.com

Zdroj: Krkonošský deník, 12.2.2011