• PRICE LIST 2023/24

  Day and time skipasses - SKISERVIS UDATNÝ – STUDENOV

  Adults Junior Children Senior
  1 hour Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 250 210 180 210
  2 hours Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 440 360 320 360
  3 hours Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 500 410 360 410
  4 hours from season Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 760 610 560 610
  8 hours from season Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 890 710 620 710
  1 ride Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 60 60 60 60
  1 day Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 680 540 470 600
  2 days Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 1210 970 840 970
  3 days Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 1760 1400 1240 1320
  4 days Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 1930 1540 1350 1540
  5 from 7 days Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 2280 1820 1780 2000
  6 from 7 days Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 2620 2100 1830 2100
  10 days from season Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 4420 3570 3100 3570
  Family 2+1 (child to 18 y.o.) Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 1520
  Family 2+2 (child to 18 y.o.) Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 1860
  Family 2+3 (child to 18 y.o.) Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 2210
  Organized school courses - 1 day Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 380
  Organized school courses - 5 from 7 days Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 1250

  Point tickets

  Valid for 1 season
  30 bodů Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 120
  60 bodů Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 210
  300 bodů Ski areál SKISERVIS UDATNÝ 830

  Point rides

  ČísloNázevBody
  B1 Kotvový vlek VL1000 16
  B2 Vlek H210 16
  B3 Vlek VL500 11
  C2 Vlek Hranice 1 12
  C3 Vlek Hranice 2 4
  C5 Vlek Hranice 3 4
  C1 Vlek Rokytka 5