bobovka-harrachov

Bobsled w Harrachov (10 km)

Bobsled w MonkeyPark jest długa 1000 m.

 

bobovka-szklarska-poreba

Bobsled w Szklarska Poreba (Polsko) (25 km)

Bobsled w Szklarská Poreba jest długa 500 m.

 

bobovka-janov

Bobsled w Janov nad Nisou (32 km)

 

bobovka-spindl

Bobsled w Špindlerův Mlýn (40 km)

Bobsled w Špindlerův mlýn jest długa 1.400 m.

 

bobovka-pec

Bobsled w Pec pod Sněžkou (55 km)

Bobsled w Relaxparku w Pec pod Sněžkou jest długa 900 m.