• na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego /KRNAP/ należy się poruszać po drogach, komunikacjach i oznakowanych trasach
  • stosować się do przepisów Karkonoskiego Parku Narodowego /KRNAP/
  • trzeba być zdyscyplinowanym i udzielać pierwszeństwa turystom pieszym
  • nie wolno naruszać spokojnego biegu przyrody, niszczyć kwiatów, zakłócać spokoju zwierząt
  • do trudnych terenów górskich polecamy zawsze skorzystać z kasku, skontrolować stan techniczny roweru, przede wszystkim hamulców