Pro bezpečný pohyb na horách je nutné dodržovat několik základních pravidel:

 • při odchodu dbejte na to, aby někdo věděl o vašem výletu s udáním trasy a předpokládanou dobou návratu
 • pokud změníte směr výletu, nahlaste to ubytovateli nebo HS
 • informujte se na podmínky a náročnost túry
 • na túry choďte nejméně ve skupině tří osob
 • zjistěte si předpověď počasí, nepodceňujte rychlé změny počasí na horách
 • vybavte se dostatečným oblečením (hřebeny hor jsou zrádné)
 • pohybujte se po vyznačených turistických trasách
 • nepřeceňujte své síly a zdatnost
 • řiďte se informačními a výstražnými značkami
 • nevstupujte do míst, které jsou označené jako lavinová pole
 • dodržujte doporučení Horské služby

Jak se chovat na horách:

 • chraňte horskou přírodu, neodhazujte odpadky, neplašte zvěř, netrhejte horské květiny, stromky, kleče, keře, nerozdělávejte oheň, nezkracujte si cestu, choďte jen po vyznačených trasách a chodnících
 • dodržujte ustanovení návštěvního řádu Krkonoš a příslušných vyhlášek Krkonošského Národního Parku (KRNAP).

V případě nebezpečí či ohrožení volejte Horskou službu!