Františkov - Muzeum galerie Starý kravín (4 km)

Muzeum a galerie Starý kravín nabízí stálé expozice popisující dřívější nelehký život v Krkonoších. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve obstarávali obživu, či sbírka hasičské techniky. Muzeum dále nabízí i sezónní výstavy místních umělců různých oborů.


Paseky nad Jizerou - Památník Zapadlých vlastenců (6 km)

Památník zapadlých vlastenců najdete uprostřed krásné přírody s působivým výhledem na západní Krkonoše v sousedství kostela sv. Václava z konce 18. století.

Památník vznikl v roce 1958 v prostorách bývalé farní budovy zásluhou několika paseckých nadšenců původně jako literární památník věnovaný památce písmáka, houslaře a učitelského pomocníka Věnceslava Metelky, jehož osobností se inspiroval Karel Václav Rais ve svém románu Zapadlí vlastenci. Zájem veřejnosti vedl k postupnému rozšiřování sbírek a výstavních prostor. V roce 1975 byla otevřena nová expozice, seznamující návštěvníky s bohatými kulturními tradicemi obce. V roce 1979 byla doplněna stálou výstavou krkonošské houslařské školy, která představuje Věnceslava Metelku jako zakladatele a Paseky jako kolébku houslařství.

Roku 2005 byla vlastivědná expozice přebudována tak, aby poskytovala hlubší a bohatší informace z historie, spolkového života, živností, řemesel a průmyslu obce od 19. do poloviny 20. století. Vedle praktické ukázky tkalcovského řemesla na dvou ručních stavech je možné nahlédnout do tajů soustružnického řemesla v nově otevřené soustružnické dílně, vybavené dřevoobráběcím soustruhem a souborem nářadí z konce 19. století. Dokladem lidového umění je pohyblivý betlém bratří Škrabálků z počátku 20. století.


Vysoké nad Jizerou - Vlastivědné muzeum (9 km)

Bohatá expozice tohoto muzea vypráví o historii města Vysoké nad jizerou i blízkého okolí. Popisuje život dřívějších generací Krkonoš, jejich kulturu, dobové zemědělství a řemesla, vysocké lyžařství i místní hudební a divadelní tradici. Jednou z hlavních atrakcí je mechanický betlém.


Harrachov - Sklárna Novosad a syn, muzeum skla (12 km)

Sklárna Novosad a syn je soukromá, druhá nejstarší sklárna v Čechách. Zachoval se zde tradiční způsob výroby. Při prohlídce výrobních provozů můžete shlédnout kompletní postup zpracování skla ručními technologiemi. Součástí exkurze je i unikátní 100 let stará historická brusírna skla, poháněná transmisemi a vodní turbínou. Vše je v téměř původní podobě a plně funkční. Prohlídka je provázena odborným výkladem v češtině, němčině a angličtině. V komplexu sklárny se také nachází unikátní muzeum skla. Pro velkou návštěvnost je lepší se objednat.


Harrachov - Ski muzeum (13 km)

Můžete zde shlédnou výstavu trofejí úspěšných harrachovských lyžařů i vývoj lyžování v Krkonoších.


Harrachov - Hornické muzeum (14 km)

V muzeu jsou ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku. Součásti Hornického muzea je i 1000 m dlouhá prohlídková škola. Trasa štoly je vedená typyckým prostředím rudného dolu, vysypána štěrkovou drtí a osvětlena. Průměrná roční tep­lota je 10–12°C (návštěvníkům doporučujeme teplejší oblečení). Návštěvníci jsou vybaveni ochrannou přilbou a pláštěm a kromě kompletního těžního stroje zde uvidí důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu, důlní nakladač aj.

Prohlídka s výkladem průvodce trvá asi jednu hodinu a návštěvníci poznají práci v dnes již neexistujících rudných dolech.


Harrachov - Krkonošské muzeum - expozice Šindelka (14 km)

Vystavená expozice popisuje lesnickou práci a najdete zde i mysliveckou výstavu, věnující se historii i současnosti. Během prohlídky jsou na pěti místech pouštěna doprovodná videa k tématům.


Kořenov - Muzeum ozubnicové dráhy (12 km)

Expozice tohoto muzea je z větší části zaměřena na ozubnicovou trať Tanvald - Kořenov, její pestrou ale často pohnutou historii, zvláštnosti provozu a zde nasazovaná vozidla. Muzeum ozubnicové dráhy se nachází v budově bývalé železniční stanice Kořenov. Vstup do muzea je z nástupiště v pravé části budovy.


Poniklá - Muzeum Krkonošských řemesel (13 km)

Předměty vystavené v muzeu pocházejí převážně z Poniklé a okolí. V současné době je v expozici asi 700 exponátů. V muzeu můžete spatřit zpracování obilí a slámy, drátování, výrobu vánočních ozdob z foukaných perliček, ševcovinu, zpracování lnu, truhlařinu, tesařinu, hospůdku, staré hračky, dobově vybavenou světničku a další. Lze tu též pořídit turistickou známku a řadu upomínkových předmětů.


Poniklá - Tradiční výroba perlí (13 km)

Tradiční výroba skleněných ozdob. Firma Rautis s dlouhodobou tradicí v tomto oboru nabízí exkurze, kde můžete sledovat celý proces výroby, od ručního foukání skleněných perliček přes stříbření a barvení až k samotné montáži ozdoby. Můžete si zde také s asistencí nějakou tu ozdobu vytvořit. Firma Rautis se nachází jen pár metrů od ponikelského Muzea krkonošských řemesel.


Jilemnice - Krkonošské muzeum (19 km)

Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891. Nabízí tři velké expozice - Počátky českého lyžování (vývoj našeho lyžování do roku 1914), Expozice historicko-etnografická (historický vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. století), Kavánova galerie(galerie malíře Františka Kavána).


Loukov - Muzeum techniky (20 km)

Toto netradiční muzeum se nachází v Hájích nad Jizerou v místní části Loukov asi 5 km od Semil (směr Jilemnice, v Loukově vpravo přes most – první dům za mostem). Návštěvníci si zde mohou prohlédnout unikátní motoristickou sbírku – historické automobily, motocykly a jejich příslušenství a také kolekci historických radiopřijímačů. Nejnovějším a zároveň nejunikátnějším exponátem je ponorka s českým patentem.


Jizerka - Muzeum Jizerských hor (21 km)

Muzeum je tématicky zaměřeno na historii Jizerských hor včetně sklářské výroby. Nabízí prohlídky jak s průvodcem, tak i individuální. Obec Jizerka leží nedaleko vodní nádrže Souš poblíž Kořenova.


Semily - Galerie XY (23 km)

Malá kamenná galerie v Semilech podporující umělce z okolí i z daleka, začínající talenty i mistry svého oboru.


Semily - Muzeum pilníkářství (23 km)

Zde se pilníky vyráběly již v padesátých letech minulého století. Muzeum ukazuje postupy jejich ruční výroby a nabízí Vám i možnost si takový pilník zkusit sám vytvořit.


Semily - Muzeum a Pojizerská galerie (23 km)

Muzeum má sídlo v jednom z nejstarších domů Semilska. V tomto domě se narodil i známý spisovatel Ivan Obracht. Muzeum nabízí k prohlídce dvě hlavní expozice. První expozice se zabývá významnými osobnostmi Semilského kraje a druhá popisuje historii a řemesla v oblasti Pojizeří. V muzeu se také pořádají krátkodobé výstavy.


Smržovka - Muzeum obrněné techniky (24 km)

Muzeum obrněné techniky ve Smržoce nabízí cca 30 exponátů v zastřešených halách. Součástí areálu muzea je také 1,5 ha plochy, na které se odehrávají ukázky jízdy a rekonstrukce bojových operací.


Vrchlabí - Krkonošské muzeum (26 km)

Muzeum se nachází v prostorách Augustiniánského kláštera ve Vrchlabí. Zde jsou vystavovány dvě stálé expozice - Ekologická expozice „Kámen a život“ (moderní audiovizuální expozice) a expozice s názvem Člověk a hory (historie osídlování Krkonoš).


Radostná - Muzeum drahých kamenů (32 km)

Muzeum se nechází nedaleko Semil v obci Radostná pod kozákovem. Muzem nabízí expozici drahých a polodrahých kamenů nalezených v oblasti Českého ráje. Součástí muzea je i lom pana Votrubce, kde se drahé kameny dřívě těžily. Muzeum nabízí i broušení a leštění drahých kamenů, které, při troše štěstí, může i dnes v lomu nalézt. Otevřeno je každý den, včetně soboty a nedělě, od 10:00 do 17:00.


Galerie prof. Miroslava Hrachy - Záhoří (32 km)

Stálá výstava výtvarného umění profesora Miroslava Hrachy, který zdarma věnoval sochy a obrazy obci Záhoří. Galerie se nachází v budově Obecního úřadu.