Františkov - Muzeum galerie Starý kravín (4 km)

Serdecznie zapraszamy na wystawę ze sprzedażą. Odbywa się w pomieszczeniach starej obory dla krów na Františkově.


Paseky nad Jizerou - Památník Zapadlých vlastenců /Pomnik Patriotów na odludziu/ (6 km)

Památník Zapadlých vlastenců /Pomnik patriotów na odludziu/ można znaleźć wśród malowniczej przyrody z przepięknym widokiem na Karkonosze Zachodnie nieopodal kościoła pod wezwaniem św. Wacława z końca XVIII wieku.

Powstał on w 1958 roku w pomieszczeniach dawnego budynku plebanii dzięki kilku miejscowym zapaleńcom i chętnym darczyńcom cennych pamiątek rodzinnych. Pierwotnie miał to być pomnik poświęcony literatowi, lutnikowi i pomocnikowi nauczyciela Wienczesławowi Metelce, która to osoba była inspiracją dla Karola Wacława Raisa do napisania swej powieści – Zapadlí vlastenci /Patrioci na odludziu/. Zainteresowanie publiczności prowadziło do stopniowego rozszerzania zbiorów i przestrzeni wystawowych. W 1975 roku została otwarta nowa ekspozycja, zapoznająca zwiedzających z bogatymi tradycjami kulturowymi gminy. W 1979 roku została uzupełniona o stałą wystawę karkonoskiej szkoły lutniczej, która przedstawia Wienczesława Metelkę jako założyciela, a Paseky jako kolebkę lutnictwa. Unikatowy zbiór instrumentów muzycznych zawiera prace pierwszych miejscowych lutników oraz ich uczniów, aż po współczesnych lutników ze słynnych rodzin Pilařów i Špidlenów.

W 2005 roku ekspozycja krajoznawcza została przebudowana w ten sposób, by lepiej podawała głębsze i bardziej bogate informacje z historii, życia towarzystw, drobnego przemysłu rzemiosła i przemysłu gminy w okresie od XIX do połowy XX wieku. Obok praktycznego pokazu tkactwa na dwóch ręcznych krosnach można zajrzeć do tajników rzemiosła tokarki drewna w nowo otwartym warsztacie tokarskim, który został wyposażony w tokarkę drewna oraz komplet narzędzi do obrabiania drewna z końca XIX stulecia. Dowodem sztuki ludowej jest ruchliwa szopka braci Škrabálków z początku XX wieku.


Vysoké nad Jizerou - Vlastivědné muzeum /Muzeum Krajoznawcze/ (9 km)

Chodzio ekspozycję topograficzną, która jest przy tym bardzo bogata i różnorodna. Dowiadujemy się z niej o historii miasta i okolicy, o życiu starszych generacji, ich kulturze, o tutejszym rolnictwie oraz rzemiosłach, vysockim narciarstwie i miejscowych tradycjach muzycznych i teatralnych. Jedną z głównych atrakcji, która przyciąga nawet tych, którzy muzea odwiedzają rzadko, jest mechaniczna szopka.  
W ekspozycji najstarszej historii przejrzeć można fotokopie najstarszych informacji o mieście, zaczynając od 1354 roku oraz fotokopie proroctwa Havlasa Pavlaty, który został przedstawiony również w znaku miasta z niedźwiedziem. Niedźwiedzia ponoć poskromił, doprowadził do Pragi przed oblicze króla i został według zasług nagrodzony. Są tu odlewy praskich groszy Wacława II i Jana Luksemburczyka ze skarbu zakopanego około 1330 roku na Třičskich wierchach /oryginalna nazwa: Tříčské vrchy/. Wykopaliska z Nístějki przypominają gród zbudowany w I połowie XIV wieku nad ujściem Vysockiego potoku do Jizery. Do części historycznej jest włączona dokumentacja średniowiecznej produkcji szkła. Przytaczane jest tu nazwisko Mikołaja Quayssera, szklarza, o którym pierwsza notatka pochodzi już z 1376 roku. Najstarszy zabytek kulturowo-historyczny, madonna gotycka z połowy XIV wieku, która przetrwała pożar miasta w 1834 roku i była świadkiem ponad sześćsetletniej historii, jest umieszczona w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny, który znajduje się naprzeciw muzeum. 
Dużo miejsca jest poświęcane kulturze ludowej. Zobaczyć można komplet fotografii ludowych chałup drewnianych, modele chałup „vysockiego typu” z okresu przed I wojną światową, bogaty jest wybór malowanych mebli z typowym karkonoskim marmurkowaniem, ceramiki, malowidła na szkle, ludowa plastyki w drewnie i wyroby twórców ludowych – kolekcja figur Karkonoszów. 
Ekspozycja muzeum dokładnie zaznajomi też z rozwojem rzemiosła i rolnictwa. Typowym dla miasteczka górskiego było lniarstwo. Gdy następnie w czasach rewolucji przemysłowej w 2. połowie XIX wieku na wielką skalę zakładano fabryki w dolinach rzek, oznaczało to dla wysoko położonego miasta trwały upadek w gospodarce i populacji. Upadek domowego przędzenia tylko z trudem mogła zastąpić innego rodzaju praca w domu, jak wyroby ze słomy lub cięcie i nawlekanie korali dla przemysłu w Jabloncu. Do pewnego stopnia pozytywnym był dopiero rozwój wyrabiania kapci.  
Jedno pomieszczenie poświęcono ekspozycji narciarstwa w okolicy gminy Vysocké, które tu „zakorzeniło” pod koniec XIX wieku. Czeski Ski klub w gminie Vysoké powstał w 1903 roku i w tym samym roku został wraz z klubami narciarskimi praskim i jilemnickim założycielem Związku Narciarzy w Koronie Czeskiej /oryginalna nazwa: Svaz lyžařů v Království českém/. Wystawione narty dokumentują rozwój w produkcji nart, natomiast nagrody i trofea potwierdzają sukcesy vysockich zawodników w kraju i za granicą.  
Ekspozycja dotycząca teatru przypomina, że miejscowi amatorzy muzy teatralnej nawiązują do jeszcze starszych tradycji teatralnych i grają teatr bez przerwy od 1786 roku. Są tu wystawione również lalki miejscowej produkcji. Corocznie miasto i miejscowe towarzystwo teatralne jest gospodarzem przeglądu teatralnego „Teatralna Jesień Karkonosza” /oryginalna nazwa: „Krakonošův divadelní podzim”/, pokazu zwycięzców konkursów wojewódzkich terenowych zespołów teatralnych. 
Od 1958 roku na poddaszu muzeum otwarta jest galeria. Są tu organizowane wystawy współczesnych sztuk plastycznych oraz wystawy ze zbiorów, będącym majątkiem muzeum (Gruss, Skrbek, Stretti, Muttich, Lebeda, A. Bílek). Podczas tworzenia ekspozycji pamiętano również o tym, by przypomnieć osobistości tutejszych rodaków i tych, którzy gminę Vysoké polubili i od czasu do czasu w tej gminie przebywali. Wśród nich należy wymienić rodaków takich jak historyk sztuki Vincenc Kramář oraz przywódca krajowego ruchu oporu Karol Kramář, pierwszy premier rządu nowego państwa czechosłowackiego.


Harrachov - Sklárna Novosad a syn, muzeum skla (12 km)


Harrachov - Ski muzeum (12,5 km)


Harrachov - Hornické muzeum /Muzeum Górnictwa/ (14 km)

VMuzeum górnictwa oraz udostępnione dla turystów sztolnie zostały otwarte w marcu 2003 na poziomie dawnego piętra sztolni. W muzeum znajdują się okazy minerałów złóż flourytu, narzędzia i środki pomocnicze stosowane podczas wydobycia, mapy i zdjęcia dokumentujące czynności wykonywane na tutejszym złożu.  
Przygotowana trasa do zwiedzania w sztolni liczy ok. 1000 m i prowadzi przez oświetlone typowe chodniki sztolni wysypane żwirem, w których średnia roczna temperatura wynosi 10-12 stopni Celsjusza. Turyści wyposażeni są w kask ochronny oraz płaszcz. Oprócz kompletnego wyposażenia wydobywczego turyści mogą obejrzeć wagoniki górnicze, lokomotywę akumulatorową, ładowarkę dołową i inne urządzenia górnicze. Wycieczka wraz z wykładem przewodnika trwa około godziny. Podczas wycieczki turyści zapoznają się bliżej z ciężką pracą górników w dziś już nie istniejących kopalniach rudy.


Harrachov - Krkonošské muzeum - expozice Šindelka (14 km)


Poniklá - Muzeum Krkonošských řemesel (13 km)


Poniklá - Tradiční výroba perlí (13 km)


Jilemnice - Krkonošské muzeum /Muzeum Karkonoskie/ (19 km)

Muzeum Karkonoskie w Jilemnicy powstało w 1891 roku w związku z pierwotnymi przygotowaniami do Czechosłowackiej Wystawy Etnograficzne /oryginalna nazwa: Národopisná výstava československá/ w Pradze. Pierwsza ekspozycja została umieszczona w dawnej szkole dziewczęcej na przełomie stulecia, potem muzeum kilkakrotnie się przeprowadzało, np. przez dłuższy okres czasu miało swoją siedzibę w parterowych pomieszczeniach miejskiego ratusza. Dopiero w 1953 roku uzyskało stałą siedzibę w dawnym zamku hrabiów Harrachów. Zdecydowaną zasługę na dobudowaniu muzeum ma ówczesny dyrektor szkół dziewczęcych w Jilemnicy Jáchym Metelka (1853-1940). 
Już w 1929 powstały pierwsze zarodki trzech do dziś istniejących ekspozycji: 1. historyczno-etnograficzna, 2. narciarska, 3. galeria, lecz rozszerzyć je można było dopiero po przeprowadzce do stałej siedziby w zamku. Muzeum zatem w swym programie tworzenia zbiorów orientuje się przede wszystkim na historię i etnografię Karkonoszy Zachodnich oraz początki i rozwój czeskiego narciarstwa. Częścią składową muzeum jest galeria pochodzącego z Jilemnicy czołowego czeskiego malarza krajobrazów Františka Kavána (1866-1941). Od 1979 roku muzeum jest częścią składową Muzeum Karkonoskiego /Krkonošské muzeum/, które sprawuje Urząd Karkonoskiego Parku Narodowego /Správa krkonošského národního parku/. 
Ekspozycje: 
Początki czeskiego narciarstwa (do 1914 roku) – Ekspozycja przybliża rozwój naszego narciarstwa do 1914 roku i jest rozczłonkowana do poszczególnych rozdziałów: rozwój światowego narciarstwa od połowy XIX wieku, początki turystyki i wczasów w Karkonoszach zimą, wprowadzenie nart do Czech i powstanie pierwszych organizacji narciarskich, założenie związku narciarzy, rozwój narciarstwa wyczynowego, rozwój sprzętu i ekwipunku narciarskiego, wyścigi na 50 km i tragedia narciarzy Hančy i Vrbaty w 1913 roku. 
Muzeum Karkonoskie /Krkonošské muzeum/ w Jilemnicy  
Ekspozycja historyczno-etnograficzna – śledzi przede wszystkim rozwój historyczny Karkonoszy Zachodnich od początków wielkiej kolonizacji w XIII stuleciu aż po dzień dzisiejszy. Jilemnice, powstała w początkach XIV stulecia jako ośrodek gospodarczy rozległych dóbr štěpanickich (później jilemnickich) i stała się ich naturalnym ośrodkiem. Rozwój tutejszego handlu i rzemiosł dokumentuje bardzo bogaty i całościowy zbiór wystawianych przedmiotów. Unikatowe miejsce ma tu kolekcja 33 tarczy pogrzebowych z 1. połowy XIX wieku oraz unikatowa lniana przędza z przełomu XVIII i XIX wieku – 296 m włókna ręcznie robionej przędzy waży zaledwie jeden gram. Z kultury ludowej wspomnieć należy bogatą kolekcję mebli ludowych, przede wszystkim karkonoskie szopki. Najbardziej czołowe miejsce należy unikalnej mechanicznej nagłośnionej szopki z lat 1883-1913, której autorem jest dyrektor szkół dla dziewcząt Jáchym Matelka. 142 poruszających się figur wytwarza tu 350 różnych, bardzo naturalnych ruchów, a wszystko to za pośrednictwem jedynego urządzenia, które napędza jeden ciężarek. Pozostałe trzy ciężarki służą tylko do efektów nagłośnienia.  
* Kavánova galerie /Galeria Kavána/ - Powstała w 1956 roku, z okazji 90. rocznicy niedożytych urodzin Františka Kavána (1866-1941). Malarz urodził się w Víchovské Lhotě koło Jilemnice, a kraj rodzimy został na stałe zapisany w jego duszy i dziełach. W latach 1889-95 studiował na praskiej akademii malarskiej w klasie Juliusa Mařáka. Pod jego kierunkiem szybko wyrósł w pierwszoplanowego malarza krajobrazów i większość jego dzieł z tego okresu należy dziś do złotego funduszu czeskiego malarstwa krajobrazowego. Słynny Podmrak /Pochmurno/ namalowany w gminie Vichová Lhota w 1894 roku był w sześć lat później na Światowej wystawie w Paryżu uhonorowany złotym medalem. Galeria Kavána jest właścicielem prawie 90 dzieł tego czołowego czeskiego malarza krajobrazów.


Loukov - Muzeum techniky /Muzeum Techniki/ (20 km)

To nietradycyjne muzeum znajduje się w gminie Háje nad Jizerou, w miejscowej dzielnicy Loukov, około 5 km od miasteczka Semily (w kierunku Jilemnice, w gminie Loukov w prawo przez most - pierwszy dom za mostem). Zwiedzający mogą tu obejrzeć unikatową kolekcję pojazdów mechanicznych – samochody historyczne, motocykle i ich akcesoria, ale również kolekcję odbiorników radiowych. Najnowszym, a zarazem najbardziej unikatowym eksponatem jest okręt podwodny na czeskim patencie.  
Muzeum powstało w 1989 roku, kiedy to jilemnicki Veteran Car Club stracił halę, gdzie pierwotnie znajdowało się muzeum klubowe. Pan Bujárek bez muzeum nie mógł spokojnie żyć i dlatego po odpowiednim rozważeniu sprawy i zbadaniu 27 obiektów kupił właśnie ten w gminie Loukov, nieopodal mostu, gdzie można dziś przyjść je zwiedzić. Ze zdemolowanego budynku byłej stacji ciągników, gdzie nie było elektryczności i wody, stworzył miejsce, gdzie można było już przed czterema laty przyjechać, by się odreagować od świata komputerów i wiecznej bieganiny cywilizacyjnej. Muzeum nie jest duże co do powierzchni, ani pod względem liczby eksponatów, ale samą myślą jego twórcy, który dziś w muzeum żyje i pracuje. Z zawodnika motocyklowego stał się wielbicielem i kolekcjonerem techniki. Stosunek do motocykli Jawa zostaje najsilniejszym. Chodzi o maszyny po B. Posledním i K. Mašitovi. Ale to nie wszystko, bowiem znaleźć tu można bogatą kolekcję historycznych aparatów fotograficznych, odbiorników radiowych i puszek blaszanych od olejów, silników motocyklowych, silników stacjonarnych, tablic emaliowanych, świec zapłonowych, a także samochody i motocykle.  
Pewnym specyfikiem muzeum jest fakt, że większa część ekspozycji jest na piętrze, gdzie samochody przemieszczane są po prostu windą. Pan Bujárek wspiera autentyczny, nigdy nie restaurowamy stan eksponatów. Jest to jedyna droga jak zachować atmosferę dawnych czasów również w czasach teraźniejszych i trend światowy. Wspomnieć jeszcze należy o warsztacie remontowym. Znajduje się w niej młot pneumatyczny wprost ze słynnej pierwszorepublikowej wytwórni karoserii Petera z Vrchlabí.  
Ze względu na nierentowność muzeum, budżet ratuje właśnie ta maszyna, na której Pan Bujárek dla swych kolegów weteranów wyrabia błotniki do motocykli i mniejsze części zamienne.


Jizerka - Muzeum Jizerských hor (21 km)


Semily - Galerie XY (23 km)


Semily - Muzeum pilníkářství (23 km)


Semily - Muzeum a Pojizerská galerie /Muzeum i Galeria Okolicy Jizerska/ (23 km)

Muzeum w Semilach dokumentuje region górnej okolicy Jizerska z nastawieniem na etnografię i nauki społeczne. Nietradycyjnie usystemizowaną ekspozycję etnograficzną znajdującą się na poddaszu, tworzą malowane meble, przedmioty z podkarkonoskich domostw - takie jak stroje ludowe, miejska i prowincjonalna odzież z przełomu XIX i XX wieku, szopki ludowe, lalki Maiznera i Dolenskiego, pamiątki na starych tkaczy i rzemieślników, ale również szereg innych ciekawostek. Ekspozycja jest ciągle dopełniana nowo pozyskanymi eksponatami.  
Od marca 1994 został udostępniony pomnik literacko-historyczny, który przedstawia dwadzieścia pięć osobistości związanych z miastem i jego okolicą. Chodzi o polityków takich jak Dr Franciszek Ladisław Rieger, Dr Karol Kramář, pisarzy Antala Staška i Ivana Olbrachta, publicystę Pavla Tigryda, naukowca i wynalazcę Františka A. Petřina, Bohumila Kučerę, kompozytor Jindřicha Hyblera i innych. W ostatnim okresie ekspozycja została uzupełniona o regionalnych mistrzów sztuki. 
Muzeum a Pojizerská galérie /Muzeum i Galeria okolic Jizerska/ w Semilach. Dziś już nieoddzielną częścią składową działalności muzealnej są jarmarki wigilijne i wielkanocne oferujące tradycyjne przedmioty i drobne podarunki inspirowane tradycyjnymi wyrobami ludowymi. Muzeum organizuje wykłady i koncerty. Szczególne posłanie dla danego regionu przedstawia na szeroką skalę zakrojona działalność galerii. Na parterze historycznego budynku i w galerii odbywają się coroczne wystawy historii i sztuk plastycznych.


Vrchlabí - Krkonošské muzeum /Muzeum Karkonoskie/ (26 km)

Komplet trzech szczytowych domów należy do najstarszych budynków w całych Karkonoszach i jest cennym szczątkiem pierwotnego budownictwa miejskiego. Drewnianych domów z arkadami stała tu dawniej cała piątka. W czasie rekonstrukcji domu nr 222 odkryto deszczułkę z drewna sosnowego z rokiem 1623. Trzy z nich zrekonstruowane zostały w latach 1976-1980 przez Urząd Narodowego Parku Karkonosze /oryginalna nazwa: Správa Krkonošského národního parku/. W 1981 roku w środkowym domu otwarto ośrodek informacji Urzędu Narodowego Parku Karkonosze, wnętrze domu nr 222 zostało zaprojektowane jako sala wystaw, a w domu nr 224 otwarta została ekspozycja poświęcona sztuce ludowej i rzemiosłom, wyrobom ze szkła XVIII i XIX wieku oraz historii turystyki w Karkonoszach.


Radostná - Muzeum drahých kamenů (32 km)


Galerie prof. Miroslava Hrachy - Záhoří (32 km)

Serdecznie zapraszamy na wystawę ze sprzedażą. Odbywa się               w pomieszczeniach starej obory dla krów na Františkově.