pramen-high

Výchozím místem je konečná stanice ČSAD v Rokytnici, odkud vás autobus vyveze až na Zlaté návrší. Odtud vás červeně značená trasa povede kolem Hančova pomníku, Pančavského vodopádu, Labské boudy až k Prameni Labe. Na tomto úseku se můžete těšit na nádhernou vyhlídku do celého Labského dolu a širokého okolí. Z Pramene Labe vás dál povede žlutá směrem k hranicím s Polskem kde se na rozcestí Česká budka dáte doleva po Cestě Česko-Polského přátelství. Po asi 1,7km na rozcestí uhnete na žlutě značenou trasu  k Vosecké boudě. Žlutá stezka vás pak bude doprovázet přes známé rozcestí Ručičky, Packé boudy až na rozcestí pod Packými boudami, kde po zelené sejdete až ke kapličce na Kostelním vrchu.